POLITICA DE CONFIDENTIALITATE – PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1 Furnizorul certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Datele cu caracter personal vor putea fi folosite de catre Furnizor pentru a trimite utilizatorului/clientului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului.

1.2 In sensul celor de mai sus, in conformitate cu Decizia nr. 200/2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesara notificarea, precum si pentru modificarea si abrogarea unor decizii, emisa de presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si publicata in Monitorul Oficial nr. 969 din 28 decembrie 2015, Furnizorul nu are obligatia de a se inregistra ca operator de date cu caracter personal. Astfel, prin decizia mai sus invocata, Autoritatea de supraveghere a stabilit situatiile in care se mentine in sarcina operatorilor obligatia de notificare raportat la natura datelor prelucrate, scopul prelucrarii, la categoriile de persoane vizate sau la mecanismele utilizate pentru prelucrarea datelor, situatii de nu includ si prelucrarea datelor personale cu ocazia desfasurarii comertului on-line.

1.3 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Furnizorul va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clientul le furnizeaza. Scopurile colectarii datelor sunt, in mod exclusiv, urmatoarele: 1) transmiterea produselor comandate; 2) emiterea de documente financiar contabile (factura, chitanta) si 3) transmiterea, numai la solicitarea expresa a clientului, de newslettere si/sau promotii sau oferte. Refuzul clientului de a furniza detaliile specificate in sectiunea de „Comanda” determina imposibilitatea Furnizorului de a livra produsele. Conform Legii nr. 677/2001, clientul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata clientul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicitate stergerea datelor (pentru exercitarea acestor drepturi, clientul poate adresa o simpla cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de e-mail office@nouriso.ro sau la adresa sediului social al societatii).

1.4 Furnizorul utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. Serverele pe care prezenta pagina de internet este gazduita sunt protejate de acces fizic si la distanta limitat, fiind instalate in incinte adecvate din punct de vedere tehnic si din punct de vedere al securitatii. Furnizorul depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a proteja toate datele cu caracter personal colectate. Furnizorul nu va fi tinut responsabil pentru continutul paginilor de internet la care prezenta pagina face trimitere. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura prezentei pagini de internet in orice moment si fara preaviz.

1.5 Furnizarea datelor personale nu implica nicio obligatie din partea utilizatorilor/clientilor, iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita oricand stergerea datelor personale din baza de date. Furnizorul va respecta informatiile confidentiale pe care utilizatorii/clientii le furnizeaza prin intermediul comunicatiilor electronice si nu va vinde adresele electronice ale clientilor. Furnizorul solicita numele, adresa de e-mail, numarul de telefon si adresa de livrare de la clientii sai doar in scopul finalizarii comenzilor.

1.6 Orice schimbare a acestor reguli de confidentialitate vor fi comunicate prin intermediul prezentei pagini cu cel putin 10 zile inainte de implementarea lor. Informatiile colectate inainte de implementarea schimbarilor vor fi asigurate in conformitate cu vechile reguli de confidentialitate. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestei pagini, clientul ofera Furnizorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii.